Defne Mühendislik -  Misyon

Stratejik teknoloji ve ürün yönetimini, ileri mühendislik ve tasarım ile buluşturarak ürün mükemmelliğine farklı yaklaşımlar ile global pazarlarda lider olacak ürünler geliştirmek.