Defne Mühendislik - Vizyon

Ürün geliştirme projelerinde ve mühendisliğin ilgili tüm hizmet alanlarında bir endüstri lideri olmak.
Lider ve öncü bir ürün mükemmellik merkezi olmak.