Ürün Tasarımı - Ürün Geliştirme - Değer Mühendisliği - Optik tarama - İnovasyon - Kıyaslama

Bu metodu “Geriye Dönük” olarak tanımlamamızın sebebi; ürünün konsept aşamasından başlayıp mekanik tasarımının nasıl, ne amaçlanarak, hangi üretim yöntemleri ile ve ne şekilde yapıldığını ortaya çıkarmak için geriye dönük olarak incelenmesidir. Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) olarak tanımlanan metotun öncelikli amacı, ürününün tasarım ve üretim geçmişini detayları ile ortaya çıkarmaktır. Geriye Dönük Mühendislik metodu mevcut ürünlerin incelenmesinin yanı sıra yeni bir konsept oluşturmada, daha farklı bir yaklaşım ile aynı amaca yönelik daha iyi bir ürünün çıkarılmasında kullanılmaktadır. Mevcut ürünlere farklı bakış açıları sağlanması kaliteli, ileri teknoloji içeren, daha efektif ve düşük maliyetli ürünlerin oluşturulmasına yardımcı olan bu yöntem yeni ürün geliştirecek firmaların yol haritalarını çıkarmada hız ve kolaylık sağlamaktadır.

Geriye Dönük Mühendislik Ürün Geliştirme, Kıyaslama-Benchmarking ve Değer Mühendisliği çalışmalarında alt yapı oluşturma amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle geliştirme projelerinde mevcut, rakip, eşdeğer ve benzer ürünlerin testlerinde incelenmesinde temel alt yapıyı oluşturmaktadır.

Mühendisliğin konstrüksiyon, tasarım, geliştirme, analiz ve malzeme gibi farklı uzmanlıklarının bir araya gelerek bir ekip çalışmasının gerçekleştiği projeler de uzmanlığımız ve tecrübelerimiz müşterilerimize doğru, kaliteli ve hızlı çözümler sağlamamıza olanak vermektedir.