Defne Mühendislik - İnovasyon

Ürün tasarım ve Ürün Geliştirme projelerimizde farklı sektörlere yapılan binlerce projeden oluşan 11 yılı aşan tecrübemiz ile yaratıcı fikirler ve yenilik katmaktayız. İnovasyon yöntemleri olan Triz ve 3P yöntemlerinin metodolojisi ile yaratıcı fikirler ve yenilikler ürün tasarım prosesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemler ile problem çözme, kök neden analizi uygulamalarımız ürünlerin daha yaratıcı sorunsuz ve zamanında piyasalara sunulmasını sağlamaktadır.

Geriye Dönük Mühendislik tecrübelerinin firmamıza katmış olduğu tasarım, üretim, planlama ve süreç geliştirme deneyimlerini ürün ve ürünün hayat sürecine uygulamaktayız. Böylece yenilikçi fikirlerin montajlanabilirliliğe, üretilebilirliliğe, ergominisine hatta pazarlanmasına inovatif yaklaşımlar sağlamaktadır.

Yalın 3P yöntemi uygulama güdümlü ve üretim operasyonu ile eş zamanlı yeni ürün tasarım bir süreçtir.