Ürün Tasarımı - Ürün Geliştirme - Değer Mühendisliği - Optik tarama - İnovasyon - Kıyaslama

Kıyaslama

Ürün Geliştirme ve Değer Mühendisliği proseslerinin kritik bir adımıdır. Kıyas oluşturma methodolojisinde rakip, benzer veya referans ürünler; fiziksel, fonksiyonel, malzeme, dayanıklılık, ergonomi gibi bir çok farklı açıdan incelenmektedir. Bu ürünlerin kuvvetli ve zayıf olduğu alanlar, fırsatları ve tehditleri (SWOT) analiz edilir. Yeni ürün geliştirilme projelerinde konsept oluşturma aşamasında bu bilgiler kullanılarak oluşacak ürünün yüksek kalitede geliştirilmesi ve sürdürülebilirliliği sağlanmaktadır .

3 Boyutlu Ölçümlendirme, Optik Tarama, Geriye Dönük Mühendislik ( Tersine Mühendislik ) proseslerinden faydanılarak ürün ve sistemlerin birbirlerine göre farklılıkları, avantajları hatta üretim methodolojilerinin analiz edilmesini sağlamaktadır.

Firmamız tecrübe ve mühendisliğin katkıları ile yeni oluşturulmak istenen ürüne yönelik konsept tasarıma kıyaslama ile bir ön çalışma ile proje geliştirme prosesini hazırlamaktadır.