Defne Mühendislik projelerini KYS ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.