Project Description

Ana Sanayi için onaylanmış fiziksel mokup tasarımından üretim datalarının oluşturulması Geriye Dönük Mühendislik 3 boyutlu tarama ve ölçüm CAD modelleme ve üretim.