Project Description

Ürün geliştirme - product development

Ürün Geliştirme

Ürün Geliştirme aşamalarından biri de dokümantasyondur. Ürün Geliştirme Örnekleri  üzerinden bir uygulama da teknik resim oluşturmadır. Ürün Geliştime nedir ? konu başlıklı makalemizde detayları bulabilirsiniz.

 

Ürün Geliştirme Örnekleri : Dökümantasyon

Ürünün kullanım amacına göre alması gereken sertifikasyonlar, teknik belgeler hazırlanır. Teknik resimler, malzeme listesi, imalat prosedürleri, patent başvuruları, izinler gibi tasarımın kesinleşmesini müteakip gerekli dokümanlar oluşturulur. Kullanım klavuzlarının hazırlanmasıda tasarım ve geliştirmenin bir parçasıdır.

Tenik resimlerin hazırlanması 2 ana grupta olmaktadır. Birincisi montaj ve ölçüsel değerlerin olduğu teknik resimler. Bu resimlerde Ürünün alt montajlarını ve montajını açıklayan Montaj teknik resimleridir. Bu resimlerde BOM yani parça listesi tablosu yer almaktadır. Hangi parçadan kac adet olduğu, hazır mı kullanılacak üretilecek mi gibi detayları da içermektedir. Sonra alt parçaların ölçülerinin – toleranslarının olduğu teknik resimler oluşturulur. Bu teknik resimler genellikle ürün kabul aşamasında kalite kontrol proseslerinde kullanıılır.

Diğer teknik resim grubu da imalat teknik resimleridir. Bu resimler her bir parça için üretim bilgilerini proseslerini, toleranslarını üretim ar aşamalarındaki kalite kontrol kriterlerini içermektedir. İmalat proses adedine bağlı olarak her bir parça için proses başına en az bir teknik resim hazırlanmaktadır.