Geriye Dönük Mühendislik Tersine Mühendislik bir Kopya Yöntemi Değildir !

Ürün Geliştirme çalışmaları mevcut ürünün daha fonksiyonel ve daha düşük maliyet ile tasarım ve üretim süreçlerini içermektedir. Ürün tasarımı olarak da değerlendirilebilinir ancak mevcut bir ürün üzerinden yapılan çalışmaları ürün geliştirme olarak sınıflandırmaktayız. Ticareti yapılan ürün veya yerlileştirme ile piyasaya sunulacak ürünler için Tersine Mühendislik çalışmaları gerçekleştirilir. Geriye Dönük Mühendislik Tersine Mühendislik bir Kopya Yöntemi Değildir !

2005 – CADCAM dergisi yazımız

Geriye Dönük Mühendislik Tersine Mühendislik bir Kopya Yöntemi Değildir !

Tersine Mühendislik

Geriye Dönük Mühendislik (GDM); ‘ Tersine Mühendislik ’ olarak da anılan bu method, İngilizce ‘Reverse Engineering’ (RE) kelimesinden gelmektedir. Sözlüklerde şu şekilde tanımlanmaktadır:

Benzerini üretebilmek için, üretilmiş olanı detaylarına kadar demonte ederek test ve analize tabi tutarak keşfetmek.*
Ortaya çıkmış bir ürünü inceleyip tasarımını oluşturmak. Sonra  aynı tasarımla başka ürünler yapmak için kullanılır. Yazılımlarda bir yazılımın bir işi nasıl yaptığını anlamak için kullanılan yöntemlere denir.**
Tersine Mühendislik (Reverse Engineering,RE) bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi  parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde
analizini içerir.***

*:www.merriam-webster.com
**:www.eksisozluk.com
***:http://tr.wikipedia.org

 
 

Fark yaratacak yaratıcı çözümler

Geliştirilecek ürünün veya benzer fonksiyona sahip farklı
ürünlerin karşılaştırılmasını yaparak, birbirleri ile kıyaslanarak
ürünlerin farklılıklarını ortaya çıkarmak gerekmektedir. Firmaların
iş planlarında ortaya koydukları işletme fakültelerinde SWOT
analizi adı altında öğretilen karşılaştırma yöntemini bu ürünlere
uygulayarak pazarda fark yaratacak yaratıcı çözümler bulmak
çok daha kolay olacaktır. SWOT analizi ile ürünlerin pozisyonlarını
pazardaki yerlerini firmanın yeni ürünü ile hedefine ulaşabilmesi
için geçmesi gereken aşamaları net olarak ortaya çıkarmaktadır.
S – Strenght = Kuvvetli olduğu taraflar
W – Weekness= Zayıf olduğu taraflar
O – Oportunity= Oluşturduğu fırsatlar
T – Threat = Oluşturduğu Tehditler
Ürünlerin SWOT özelliklerini ortaya çıkaran bir yaklaşım ile projeye
başlandığında yapılacak olan geliştirmelerin veya yeniliklerin
de neler olduğu ortaya çıkmaktadır. Geriye Dönük Mühendislik
çalışmalarının proje adımları ve metodu, her projeye ayrı yaklaşım
gerektirse dahi genel olarak basit bir üst plan ile yapılır. Bu
planlamada mevcut ürünler üzerinde Sherlock Holmes tarzında bir
yaklaşım ile detayları ortaya çıkarmak ve bunlardan faydalanarak
yenilikleri geliştirmek gereklidir. Ürüne değer katacak yaratıcı
yaklaşımlar ile fonksiyonelliği daha düşük maliyet ile kısa sürede
elde etmek mümkün olacaktır. Bu sebebten dolayı tersine mühendislik bir kopya değildir. Şekil 1

Tersine Mühendislik Tasarım Tersine Mühendislik bir kopya
Tersine Mühendislik Tasarım Tersine Mühendislik bir kopya
Kalıp Tersine mühendislik çalışması Tersine Mühendislik bir kopya

Kalıp Tersine Mühendislik çalışması

Buzdolabı tersine mühendislik çalışması Tersine Mühendislik bir kopya