Tersine Mühendislik - Geriye Dönük Mühendislik

Tersine Mühendislik

Geriye Dönük Mühendislik olarak adlandırdığımız ve yaptığımız çalışmaların temel aşamalarından biri olan tersine mühendislik bir kopyalama yönteminden daha çok bir mühendislik yaklaşımı olarak kullanmaktayız.

Bir kopya çalışması olarak tanımlanan Wikipedia da birçok tarihsel örnekler verilmektedir.

Amerikan superkale olarak tanımlanan efsane B29 bombardıman dan kopyalanan Tupolev_Tu-4    →   https://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-4   

Alman tasarımı askeri bidonu kopyalayan Amerikan firması    →   https://en.wikipedia.org/wiki/Jerrycan

Gene Alman tasarımı balistik füzeyi kopyalayan Amerikan savunma sanayi   →  https://en.wikipedia.org/wiki/V-2_rocket

İran ın kopyaladığı antitank roketi  https://en.wikipedia.org/wiki/BGM-71_TOW

Bu çalışmalar ürünün tüm alt sistemlerine kadar detaylandırılıp

 • Form
 • Malzeme
 • Üretim metodu
 • Montaj
 • Fonksiyon
 • Ergonomi
 • Mekanizma
 • Bakım
 • Tamir
 • Dayanım
 • ….

gibi tüm kimlik bilgileri elde edilmektedir. Bu bilgiler yeni ürün geliştirmede veya tamamen farklı bir sektörde yeni fikirlede kullanılmaktadır. Defne Mühendislik firması sadece birkaç sektör ile sınırlı kalmamıştır. Farklı alanlarda 10.000 in üzerinde projeyi 150.000 saati aşan çalışmalar ile gerçekleştirmiştir. Gerek tersine mühendislik çalışmalarından gerekse ürün tasarım ve geliştirme projelerinden elde edilen bu kapsamlı tecrübe ile tasarımdan seri üretime kadar olan tüm aşamalarda problemsiz ürünler geliştirmektedir.

Resim referansı   https://www.b29-superfortress.com/b29-superfortress-4469972-doc.htm
Tersine Mühendislik - Geriye Dönük Mühendislik

Tersine Mühendislik Nedir ?

Mühendislik, bir ürünün, sistemin veya bir yapının tasarımını, üretimini ve devamlılığını
sağlayan bir uzmanlık alanı ve iş koludur. Mühendislikte yaklaşımları en geniş anlamda iki kola ayırabiliriz; ileriye dönük (düz, forward) mühendislik ve geriye dönük mühendislik (tersine mühendislik).
İleriye dönük mühendislik, bilinen, klasik anlamdaki mühendislik süreçlerini kapsar. Bu süreç
sistemin ya da ürünün soyut anlamda (mantıksal/zihinsel) tasarımı ile baslar, sonra bu tasarım
çeşitli işlemlerle hayata geçirilerek son noktaya getirilir. Bu işlemler teknik veriler, çizimler,
malzeme bilgileri, model üretimi gibi olabilir.
Bazı durumlarda yukarıda sayılan süreçlerin bir kısmı eksik olabilir. Örneğin elde ürünün kendisi
varken bu üründen yapılacak üretim/çoğaltma işlemi için gereken teknik çizimi, bilgisayar
modeli olmayabilir. Bu gibi durumlarda parçanın kendisinden hareket ederek geriye gitme
çalışması, süreci geriye bakarak yapılanları analiz edecek bir yaklaşım uygulanır. Ürünün başlangıç aşamasındaki ilk aşamada CAD modeli elde edilir. Bu işlemlere tersine mühendislik “geriye dönük mühendislik” denir.

Tersine Mühendislik  Uygulama Sebepleri

Tersine mühendislik çalışmalarına yaygın olarak aşağıdaki sebeplerden ötürü ihtiyaç duyulmaktadır:

 • Ürün Tasarımı çalışmalarında
 • Ürün Geliştirme projelerinde
 • Üreticinin bir parçayı uzun zamandır üretmemesi ve tekrar üretmek istemesi
 • Orijinal dizaynın yetersiz dokümantasyona sahip olması
 • Bir ürünün orijinal üreticisinin artık bulunmaması fakat müşterilerin bu ürüne ihtiyacının olması
 • Ürünün orijinal dokümantasyonunun kaybolması veya hiç var olmamış olması
 • Ürünün bazı kötü özelliklerinin yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyulması
 • Ürünün uzun süreli kullanımına dayanarak ürüne ait iyi özelliklerin güçlendirilmesi
 • Rakip ürünün iyi ve kötü özelliklerinin analiz edilmesi
 • Ürünün performansını ve özelliklerini geliştirmede sonuca götürecek yeni yolların keşfedilmesi
 • Rakip ürünlerin anlaşılması ve daha iyi ürünlerin geliştirilmesinde rekabete dayalı kıyaslama metotlarının elde edilmesi
 • Orijinal CAD modelinin değişikliklere ya da güncel üretim yöntemleri için yeterli olmaması
 • Orijinal üretici firmanın ek/yedek parçalar sağlamada yetersiz ya da isteksiz olması
 • Orijinal üretici firmanın parça sağlamada aşırı ücret talep etmesi
 • Modası geçmiş parçaların ya da eski üretim işlemlerinin bugünkü ve daha ucuz teknolojilerle güncellenmesi