Endüstriye Ürün Tasarımı - Ürün Geliştirme - Değer Mühendisliği - Optik tarama - İnovasyon - Kıyaslama

Endüstriyel Ürün Tasarımı

Ürün tedariği sağlayan firmaların mevcut veya yeni çıkan ürünlerinin ömürleri geçtiğimiz yıllara göre çok daha kısa olmaktadır. Küresel pazarın rekabet baskısı; yeni ve yaratıcı ürünlerin yüksek kaliteli ve hızlı olarak piyasaya sürülmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler ne kadar fazla ve yenilikçi yaratıcı fikirler içeriyor ise o ürünlerin rekabet performansı o kadar yüksek ve uzun ömürlü olmaktadır. Firmamızın endüstriyel ürün tasarımı stratejisi değer mühendisliği, geriye dönük mühendislik ve yalın prensiplerine dayanmaktadır.

Endüstriyel ürün konsept tasarımından başlayarak ürünün geliştirilmesi, detaylı mekanik tasarım oluşturulması, seri üretime uygun tasarımlar geliştirilmektedir. Plastik, metal ve farklı malzemelerin üretim yöntemlerine uygun kalıplanabilir tasarımlar öncelikle prototip üretimi ile fonksiyon ve saha testleri ile denenerek, hatasız hızlı ve kaliteli ürünlerin piyasaya sunulması sağlanmaktadır.

Firmamız gerek mevcut Ar-Ge alt yapıları olan firmalara destek vererek gerekse projeyi tamamen üstlenerek uzmanlığı ve tecrübesi ile projeler gerçekleşmektedir.

Ürün tasarım projelerine yaklaşım stratejimiz;

Yeni bir fikir ile başlanılan proje de varsa rakip sistemler incelenir yoksa tecrübeli ekibimiz ile inovatif detaylar eklenir. Müsterilerimiz ile bu aşamada 3P ve TRIZ yöntemlerinin bir kombinasyonu kullanılarak fikirin ve oluşacak ürünün konseptinin olgunlaşması sağlanır.

Konspeti oluşturulmuş olan ürünün mühendislik tasarımı ve test üretimleri gerçekleştirilir.
Test üretiminin validasyonundan sonra seri üretim ve ürün kabul kriterleri oluşturularak detaylı teknik resimleri oluşturulmaktadır.